Patarimai

Dažnai klientai skambina ir klausia kas tas rangovo aktas ESO. Kaip ji gauti?

Trumpai tariant tai atestuoto fizinio ar juridinio asmens, turinčio teisę vygdyti elektros eksplotavimo ir, arba įrengimo darbus pažyma (rangovo aktas) ESO. Klientui rangovo aktas reikalingas tada, kai jis nori atlikti tam tikrus darbus savo elektros tinkle (Elektros galios didinimas, naujo įvadinio kabelio keitimas, Oro linijos naikinimas ir naujo kabelio tiesimas po žeme ir panašiai). Klientas turi prisijungti į ESO savitarnos puslapį ir prisijungti prie savo paskyros. Tada užpildyti norimus atlikti darbus ir gauti technines prisijungimo sąlygas iš ESO. ESO technines prisijungimo sąlygas suruošia per 2-5 d.d. Gavus technines prisijungimo sąlygas jau galima kreiptis į atestuotą elektros įmonę, kuri atlikts darbus. Atestuota įmonė atlikus elektros darbus pagal ESO suteiktas prisijungimo sąlygas užpildo dokumentaciją ir nusiunčia į ESO sistemą. Jau tada skaitosi, kad ESO gavo rangovo aktą ir atliks likusius darbus. Tik gavus rangovo aktą, ESO atliks likusius jiems priklausančius elektros tinklo darbus.

Pavyzdys:

1. Klientas ESO savitarnos puslapyje užpildo paraišką norimiems darbams atlikti. ESO per 2-5 d.d. išduoda klientui technines prisijungimo sąlygas (dviejų lapų forma pdf. formatu).

2. Klientas susiranda atestuotą elektros įmonę ir jiems nusiunčia technines prisijungimo sąlygas. Įmonė atlikus darbus, nusiunčia ESO rangovo aktą.

3. ESO gavus rangovo aktą, atlieka jai prisklausiančius elektros tinklo konfigūracijos darbus.

Kreipkitės ir gausite kvalifikuotą, greitą paslaugą. Jums reiks tik paskambinti, o mes atliksime darbus ir sutvarkysime visą reikiamą dokumentaciją. Niekuom nereiks rūpintis ! Kad įsitikintumėt mūsų profesionalumu ir kokybę, aplankykite skiltis Atsiliepimai ir Galerija.

www.elektrikaskaune.lt 

Tel: 8 653 70112

Email: elektrikasaurimas@gmail.com 

 

AKTUALU: Atsižvelgiant į 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusį elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo teisinį reguliavimą, nuo 2019 m. sausio 1 d. asmenims ketinantiems vykdyti elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklą išduodami atskiri elektros įrenginių įrengimo ir elektros įrenginių eksploatavimo veiklos atestatai. Tuo atveju, kai asmeniui išduotas atestatas eksploatuoti elektros įrenginius galioja dar ir po 2019 m. sausio 1 d., ir asmuo turi profesinės civilinės atsakomybės draudimą, kaip nustatyta Energetikos įstatymo 221 straipsnyje, jis elektros įrenginių įrengimo veiklą turi teisę vykdyti iki atestato eksploatuoti elektros įrenginius galiojimo pabaigos. Tad rangovai kurių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo data yra vėlesnės datos kaip 2018.12.31 yra netinkami verstis elektros įrenginių įrengimo veikla.

Nuo 2019m. sausio 1d. naikinama kliento pareiga ESO pateikti VEI pažymą įsivedant dujas ar elektros energeiją ar didinant elektros energijos galią. Naikinant šias procedūras, atsakomybė dėl vidaus tinklo (nuo sklypo ribos iki įvado į būstą) įrengimo kokybės teks kliento pasirinktam rangovui. 

Rangovas įpareigojamas, atlikęs darbus, pasirašyti rangovo aktą, kuriuo patvirtins ir prisiims atsakomybę dėl įrengto vidaus tinklo kokybės. Rangovo ir kliento pasirašytas aktas, vieno langelio principu, bus perduodamas ESO, dokumentą patalpinant eso.lt svetainėje.

Pokyčiai taikomi nuo 2019 m. sausio 1 d. naujai sudarytoms klientų sutartims, kuriose bus prašoma įvesti gamtines dujas, elektros energiją ar didinti elektros energijos galią.Preliminariu ESO vertinimu, klientams procesas atpigs apie 30 eurų, taip pat viliamasi, kad keletu dienų mažės ir pati proceso trukmė. Per metus šią naudą pajus apie 40 tūkst. buitinių ir verslo klientų.Per pastaruosius kelerius metus ESO inicijavo ne vieną pokytį, kuris leido atsisakyti dalies procedūrų ar reikalavimų klientams ir tokiu būdu prisidėjo prie bendrų valstybės siekių – mažinti biurokratinę naštą ir gerinti įvairių veiklų sąlygas verslui bei gyventojams. Vienas rodiklių, parodančių šalies pokytį konkurencinėje aplinkoje – „Doing business“ indeksas. Vertinant Lietuvos pažangą, VEI pažymų atsisakymas, viliamasi, turėtų kilstelėti šalies reitingą kitame indekso vertinime. Lietuva, per kelerius pastaruosius metus, pagal „getting electricity“ indeksą, pakilo iš 55 į 26 vietą.

Daugėjant elektros prietaisų namuose, nevisada užtenka bendros elektros galios. Dažniausiai tai pasireiškia kai klientai sujungia daug elektros prietaisų vienu metu ir liaudiškai snekant “išmeta” skydinėje automatinį jungiklį. Galingiausi elektros prietaisai yra: viryklės, orkaitės, virtuviniai kombainai, virduliai, skalbimo mašinos, džiovyklės, boileriai. Dėlto jei Jūsų elektros instaliaciją sena, nerekomenduojama sujungti galingiausių elektros prietaisų vienu metu.

Norint išvengti automatinio jungiklio atsijunginėjimo skydinėje, Jums reikia pasididinti elektros galią. Tai galima padaryti prisijungus į ESO savitarnos puslapį ir užsisakius technines prisijungimo sąlygas. 

Gavus prisijungimo sąlygas iš eso kreipkitės ir gausite kvalifikuotą, greitą paslaugą. Jums reiks tik paskambinti, o mes atliksime darbus ir sutvarkysime visą reikiamą dokumentaciją. Niekuom nereiks rūpintis ! Kad įsitikintumėt mūsų profesionalumu ir kokybę, aplankykite skiltis Atsiliepimai ir Galerija.   

www.elektrikaskaune.lt 

Tel: 8 653 70112

Email: elektrikasaurimas@gmail.com 

Energetikos ministerijos atstovai teigia, kad nesilaikant saugumo reikalavimų, metalinė tvora, esanti šalia elektros oro linijų, gali tapti pavojinga žmonių gyvybėms, todėl būna elektros tinklus esančius virš jų įžeminti. Vis dėlto, žmonėms, kurie turi metalines tvoras ir virš kurių yra elektros tinklai teks patiems organizuoti elektros tinklų įžeminimo, varžų apskaičiavimo ir protokolų darbus. Tai reiškia, kad žmonėms teks patiems už tai susimokėti. Pavyzdžiui, nurodyta, kad oro linijų apsaugos zonose vielinėms aptvaroms ir metalinėms tvoroms įrengti turi būti gautas šias linijas eksploatuojančių operatorių raštiškas sutikimas ir įrengimo sąlygos. Taip pat vielinių aptvarų arba metalinių tvorų ir aukštesnių kaip 1000 V įtampos oro linijos sankirtose abiejose oro linijos pusėse 15–20 m atstumu nuo kraštinių laidų vertikaliųjų projekcijų turi būti įrengiamas 0,25 m oro tarpas. Metalinės tvoros arba vielinės aptvaros ir iki 1000 V įtampos oro linijos sankirtoje tarpų tvoroje arba aptvaroje įrengti nebūtina, o reikia ją tik įžeminti. Vielinių aptvarų ir metalinių tvorų dalis po oro linija turi būti įžeminta ne didesne kaip 30 Ω varža. Vielinės aptvaros ir metalinės tvoros, esančios už įrengtų tarpų 15–20 m atstumu, turi būti pakartotinai įžemintos. O įžeminimo varža nėra reglamentuojama. Įrengiant vielines aptvaras ir metalines tvoras lygiagrečiai 110 kV ir aukštesnės įtampos oro linijoms už jų apsaugos zonų, vielinių aptvarų ir metalinių tvorų įžeminimo reikalingumas turi būti nustatytas projekte. Bet kuriame aptvaros arba tvoros taške, esančiame oro linijos elektromagnetinės įtakos zonoje, indukuota įtampa žemės atžvilgiu turi būti ne aukštesnė kaip 25. Taip pat svarbu paminėti tai, kad vielinės aptvaros ir metalinės tvoros, kurios yra po elektros tiekimo linijomis, susikirtimuose turi būti atskirtos izoliaciniais intarpais nuo linijos į vieną ir į kitą pusę po maždaug 15 metrų, kad tvora, esanti po linija, neturėtų ryšio su kita tvoros dalimi, kuri yra toliau. Elektros tinklų apsaugos zonos išilgai elektros oro linijų abiejose pusėse nuo kraštinių laidų (kai jie nėra atlenkti) jeigu iki 1 kV įtampos elektros oro linijoms – 2 metrai; 6 ir 10 kV įtampos elektros oro linijoms – 10 metrų, 35 kV įtampos elektros oro linijoms – 15 metrų.

Jei Jums ESO atsiuntė įspėjimą ir raštą dėl tvoros įžeminimo, susisiekite Elektrikas Kaune Aurimas :

Tel: 8 653 70112 arba elektrikasaurimas@gmail.com ir išpręsime Jūsų problemas.

Vadovaujantis Lietuvos respublikos įstatymų, elektros eksplotavimo ir įrengimo darbus gali atlikti tik fizinis, juridinis asmuo atestuotas Valstybinės energetikos inspekcijos. Atestatas gaunamas kas 2-5 metams. Pasibaigus atestato galiojimo laikotarpiui įmonė nebegali atlikinėti elektros eksplotavimo ir įrengimo darbų.

Vadovaujantis reikalavimais įmonė turi turėti:

  • Atestuotus, kvalifikuotus darbuotojus, kuriems privalo elektros darbo kategorija ir patirtis PK (pradinė kategorija), VK (Vidurinė kategorija), AK (Aukščiausia kategorija).
  • Profesionalius, specializuotus įrankius ir prietaisus tiems darbams atlikti. Prietaisai turi turėti patikras iš meterologinės įstaigos , kad su jais galima saugiai dirbti, ir kad jų matavimo rezultatai yra teisingi.
  • Įmonės veiklos draudimą, jei vykstant darbams bus padaryta žala, draudimas apmokės nuostolius.

Matote, kiek reikalavimų turime įvygdyti norint atlikti elektros darbus. Tai yra visose pažengusiose pasaulio šalyse. Norvegijoje net papildomos rozetės nusitiesti negalima be kvalifikuotos elektros įmonės. Nes ji atlikus darbą pasirašo ant kiekvienos schemos ir dokumentų. Jei atsitiks nelaimingas atsitikimas ir nustatys, kad patys dirbote prie elektros instaliacijos darbų, negausite namo draudimo išmokos nuo nelaimingų atsitikimų. 

Dėlto jei kviečiatės elektriką į namus, visada prašykite kvalifikacijos atestatų, o jei jis meluos kad pamiršo tai labai lengvai galima pasitikrinti internete. Atidarius ir suvedus į vieną langelį asmens vardą, pavardę arba įmonės kodą gali iškart sužinoti ar jis gali užsiimti elektros darbais. Jei nėra jokios informacijos, vykite jį lauk. Mūsų atestatus galite rasti skiltyje Atestatai.

https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch